Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy 

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Konsument może odstąpić od niniejszej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Odstąpienia od umowy należy dokonać na piśmie, przekazując stosowne oświadczenie spółce LAKMA SAT Sp. z o.o., ul. Frysztacka 173, 43-400 Cieszyn. Pismo należy przesłać pocztą e-mailem na adres sklep@fguardi.com.pl lub pocztą. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.